Què proposes per a acabar amb l’exclusió residencial a Menorca?

Què proposes per a acabar amb l’exclusió residencial a Menorca?

[Léelo en Castellano] [Read it in English]

---

Cada vegada hi ha més persones i famílies amb problemes d’accés a un habitatge digne i estable a l’illa. La precarietat laboral, la devaluació salarial, l’especulació immobiliària, la bombolla dels lloguers turístics i la gran quantitat d’habitatges buits són algunes de les possibles causes d’aquesta situació. 

L’esforç que ha de fer un jove assalariat de les Illes Balears per accedir a un habitatge, tant si és de lloguer com en propietat, és molt superior al 30% dels seus ingressos. De les 208.600 places d’allotjament que hi ha a Menorca, el 76% són residencials. I l’índex d’ocupació fluctua entre el 43% durant bona part de l’any i el 95% durant el mes d’agost. 

El Consell Insular de Menorca, des del seu àmbit competencial limitat, ha elaborat, juntament amb entitats cíviques i ajuntaments, el Pla d’Habitatge Social de Menorca; que inclou mesures d’atenció als destinataris directes (sense llar, en risc d’exclusió i amb necessitats d’assessorament), mesures organitzatives (creació de nous protocols, organismes i mecanismes de finançament, i coordinació dels existents) i mesures de prevenció (investigació, formació i divulgació).

Ara, volem contar amb la teva opinió i les teves propostes. Què més podem fer per evitar l'infrahabitatge, la pobresa energètica, el despoblament dels barris, la gentrificació, els desnonaments o les execucions hipotecàries? Com podem contribuir a garantir un preu raonable i estable de l’habitatge? Com podem millorar el nostre coneixement de la realitat i la qualitat dels serveis que oferim als afectats directes? Fes les teves propostes, vota les que més t’agradin i debat amb la resta de participants. El proper 24 de Novembre farem un taller presencial a Mercadal per tal d’aprofundir en les millors idees. I al Febrer de 2019 presentarem els resultats del procés i els compromisos adquirits per aquesta administració.

  Hay un grave problema de especulación inmobiliaria que hay que limitar. Se deben limitar los precios de los alquileres, prohibir el alquiler masivo de pisos por parte de empresas y castigar fiscalmente las viviendas vacías.

  Por otro lado, hay un problema de dependencia del turismo, que además se concentra fundamentalmente en el verano. Hay que promover la desestacionalización del turismo.

  - Prohibir el lloguer turistic a empreses, que només es permeti a particulars.

  - Limitar el nombre de vivendes destinades a lloguer turistic per cada particular, per exemple a 2.

  - Restringir el % de vivendes destinades a lloguer turistic a cada localitat a, per exemple, un 10 o 20% del total, depenguent de la situació turistica de la localitat (zona costera, % de població resident...), que es destini per sorteig entre els sol.licitants que compleixin uns requisits mínims de  manutenció de la vivenda, i que es revisin el permisos cada 5 anys.

  - Que hi hagi una política social per llogar vivendes que es troben buides, no permetent que vivendes que estan en bon estat estiguin sense habitar per un temps perllongat. Amb ajudes als propietaris per fer un contracte de confiança amb unes garantíes mínimes avalades per l'ajuntament i rebent ajudes per a la reforma i manutenció de les vivendes destinades al lloguer social.

 • El Consell hauria de continuar treballant en l'àmbit de la regulació del lloguer turístic amb l'objectiu d'eradicar aquesta problemàtica en els municipis.

 • El sector hoteler hauria de donar habitatge digne als treballadors i a les treballadores amb l'objectiu d'evitar que hagin de llogar amb els costos insostenibles que els comporta; manca d'immobles, sobresous baixos, despeses ect, aixi tambè podrèm contar amb aquets habitatges, una soluciò per elles y la resta.

 • El Govern Balear podria sol.liciti al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que els pisos dels bancs i grans tenidors siguin posats a disposició del govern en lloguer social, com a mínim el 30% dels habitatges buits que tenen, amb un període de temps no inferior a 20 anys. El preu d'aquest lloguer hauria de ser com a màxim el 25% dels ingressos familiars, tenint en compte que també hi ha les despeses dels subministraments.  

  A més, s'hauria d'exigir la suspensió de tots els recursos tramitats per fondos buitres. De fet, ja existeixen sentències favorables en aquest punt a diferents poblacions de l'Estat. Una d'elles Màlaga.

 • S'hauria d'incentivar a propietaris particulars i tots aquells que tenguin immobles tancats més de 2 anys per tal que els lloguin. També treballar amb el sostre de preu.     

  Perseguir y multar a tot el qui lloga il.legalment com sé esta fent i posar a disposició de els ciutadans una bústia x poder denunciar anònimament dits lloguers i altres abusos

 • Hauriem d'aconseguir per part del GB, CIM i Ajuntaments, co.llaboració i suport administratiu a l'hora de sol·licitar lloguer social, quan provengui de persones okupes amb necessitats, sempre que provenguin d'habitatges de bancs i de grans tenidors.

  Mi propuesta es combinar el PTI con la regulación de vivienda turística del Consell Insular y limitar el uso de ETH hasta que no haya una norma estatal o europea sobre ETH. La gentrificación se acelera en Ciutadella y Maó. cuyos planes turísticos deben analizar los impactos del alquiler de vivienda principal en las ciudades y en el campo, lo que afectaría a los yacimientos arqueológicos y a la reserva de la biosfera. (De la intervención de carlos Hernández Pezzi el 23 de noviembre de 2018 en las jornadas del Consell Insular)

  Según inAtlas "4.316 ETH censadas en el estudio representan el 8,20% del parque de viviendas, y un crecimiento interanual del 7,68%. En el conjunto de la isla menorquina, la oferta de ETH concentra el 86% de su demanda en los cuatro meses de verano, es la isla con mayor estacionalidad.

  "Este estudio afirma que las 4.316 ETH censadas representan el 8,20% del parque de viviendas, y un crecimiento interanual del 7,68%. Al mismo tiempo Menorca es la isla balear de mayor concentración de viviendas no principales –vacías y secundarias- (29,80%). Según el estudio, las 377 ETH concentradas en la capital menorquina, representan el 2,77% de su parque de viviendas, con un crecimiento interanual del 5,01%. Según el estudio, este aumento se debe “al fuerte aumento del empleo y de la economía local, unido a un importante parque de viviendas principales en alquiler, que representan el 28,73% de los hogares.” Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur),

  Según la Cadena SER en octubre 2018: "Ciutadella parece ser la primera población de Menorca que sufre el fenómeno de la gentrificación. Este término define el proceso de expulsión de los residentes habituales de una zona por la llegada de turistas. En el caso de Ciutadella se da el hecho de que muchos propietarios de viviendas suben los precios para dejar de hacer alquileres de largo plazo y centrarse en la oferta turística que permite obtener más dinero en menos tiempo.

  Este proceso de gentrificación lo advierte un estudio elaborado por profesores de la UIB. Los datos del estudio indican que Ciutadella ha registrado un Índice de Presión Humana de 61.647 personas y operan 383 casas de la plataforma Airbnb mientras en Maó estas cifras son, respectivamente, de 34.840 personas y 193 viviendas.

  Este hecho está provocando también el desahucio de muchos residentes habituales del centro de la ciudad de Ponent y se teme que en breve pase lo mismo en Maó.

  El predominio de Ciutadella en el proceso de gentrificación puede deberse a diversas causas no excluyentes como son el valor patrimonial de la antigua y aristócrata capital, su mayor función residencial tradicional o las políticas urbanas implementadas en los últimos años."

  Nosaltres no som residents a Menorca però som propietaris d’un mini apartament al centre de Maó. Vam intentar treure'ns la llicència turística, però a Balears només la donen a cases, no a pisos. Així que en aquest aspecte, a mi em sembla que el tema de lloguers turístics a les ciutats seria fàcil de controlar, ja que qualsevol pis que s’estigui anunciant per lloguer turístic és il•legal.

  A més, una mica més tard, vam saber del problema de l'habitatge per a residents a la illa, així que com que no voliem formar part d’aquesta explotació turística el vam posar per a llogar a gent que hi viu tot l'any i no vam demanar un preu excessiu. El problema és que el nostre apartament no és per a una família, si no per a gent que està de pas, que va a treballar però que està sola. És molt petit. 

  Els que ens va sorprendre és la quantitat d'edificis sencers abandonats que hi ha al centre de Maó.... No és que cregui que es pugui solucionar el tema de l’habitatge amb aquests pisos, però n’hi ha molts.

  Parque de vivienda pública, tendría varias ventajas y pocos inconvenientes, el precio de coste de la vivienda no es el del mercado, si el estamento construye y vende o alquila a precio de coste, la inversión se recupera, se modera el mercado y se recupera lo invertido

  Plataforma Web en la que se puedan señalar/denunciar de manera rápida y sencilla las numerosas viviendas que se alquilan a turistas ilegalmente.

  Esto de nada servirá si no se hacen inspecciones y no se ponen multas; cosa que no me resulta que se esté haciendo en este momento.

  La Fundació Mambré treballa a Catalunya en la gestió d'habitatge per a persones sense llar. Fem a través d'aquesta plataforma algunes aportacions al procés.

  A nivell de diagnosi de les persones sense sostre, valdria la pena poder disposar d’informació concreta sobre quantes persones estan afectades per les dues primeres categories d’ethos (les d’exclusió més extrema), alhora que conèixer la situació personal d’aquestes persones (cronificació, estat de salut, addiccions...) per tal de poder determinar la metodologia d’intervenció més adient, sigui Housing First pur o a metodologies Housing Led

  La mobilització d’habitatge és clau per poder disposar de recursos. En aquest sentit, proposem diverses formes:

  - destinar més habitatge protegit a programes d’atenció a les famílies i persones que pateixen exclusió residencial en diferents graus

  - identificar l’habitatge buit en mans de grans i petits tenidors i establir mesures de promoció de la cessió d’aquests habitatges per a lloguer social, arribant a sancionar si és el cas d’imcompliment de la funció social de l’habitatge

  - impulsar la rehabilitació d’habitatges que es troben buits per no complir amb la normativa d’habitabilitat

  - establir formes de col•laboració entre administració pública i tercer sector social per a la gestió d’habitatges d’inclusió social

  1) Crea un sistema automatic (el que els informàtics anomenen robot) que comprovi els pisos que surten a les principals webs de lloguer vacacional (airbnb,...) i validi que estan legalitzats a la base de dades d’apartaments turístics. 

  2) oferir alternativa a aquests apartaments il.legals, explicant que poden contribuir a resoldre el problema del habitatge residencial, i donant facilitats perquè el treguin del lloguer vacacional i l’ofereixon al residencial.

  3) Oferir incentius als complexos turistics perque ofereixin habitatge als treballadors. A mes de resoldre el problema de l’habitatge als treballadors, hi ha estudis que demostren  que millora el seu rendiment (mes implicats, es casa seva, mes flexibilitat horaria,...).

  4) incentivar als grans tenidors (sobretot bancs) a oferir els seus habitatges a lloguer social. Aplicar penalitzacions que convencin en el seu anàlisi cost/benefici.

  5) crear programes d’acolliment i mentoring x joves.

  Que es faixin habitatges adaptats ald residents i no als turiestes. També es podrien crear vivendes de protecció oficial.

  CAUSA: La gent no té prou estudis i no poden aconseguir una bona feina

  SOLUCIÓ: Conscienciar a les persones joves que els estudis són importants per aconseguir una bona feina i tenir un sou adequat

  No fer polítiques per seguir promovent el turisme, únicament. Descentralitzar l'economia, per exemple, en indústries de bijuteria o sabates. Per altra banda, promoure models turístics alternatius al Sol I platja.

  1) Crear legislación que regule la vivienda vacía.

  2) Generar políticas de vivienda que promuevan el alquiler social y la vivienda pública

  Es valora que manca habitatge a preu assequible, fet pel qual es proposa regular el preu tant de venda com de lloguer així com ordenar l'altre tipus d'oferta en aquest aspecte. 

  Nuestra propuesta es :un nuevo marco normativo y fiscal que promueva la puesta en alquiler de la vivienda vacía.

  La compra de inmuebles por parte de la administración pública para crear una bolsa de alquiler social que incida positivamente en el precio global de la vivienda de alquiler.

  Es valora que no es concebeix en la nostra societat l'habitatge com un servei públic, per la qual cosa la gestió del parc públic de l'habitatge sempre ha estat deslligat del Benestar Social. Consideram que si aquestes dues àrees de gestió s'unifiquessin es podria abordar la problemàtica de l'habitatge de forma més integral i directa per obtenir una millora del benestar social de la ciutadania. 

  Crear campanyes de informació perquè els sectors més desfavorits estiguin informats de les ajudes econòmiques existents i l'accés als habitatges al que poden accedir. 

  Facilitar l'habitatge compartit a través de la creació d'una plataforma d'oferta i demanda. 

  Una de las medidas incluidas en el Plan Insular de Vivienda del Consell Insular de Menorca ha sido la creación de una oficina que de servicio a la ciudadanía de Menorca tanto a nivel social como a nivel legal en materia específica de vivienda. Esta oficina abrió sus puertas a la atención en febrero de 2018. La ejecución durante este primer año ha arrojado datos interesantes: 217 unidades de convivencia atendidas, que suponen un total de 493 personas atendidas, de los que más de 130 son menores de edad. Un 64% de mujeres, un 13% de personas mayores de 65 años. Todos los datos y las actuaciones realizadas están en este documento.

  Por eso, desde la oficina, como mejora de la situación de vivienda de la isla, nos planteamos las siguientes propuestas: Aumento del parque público de vivienda, especial atención a colectivos vulnerables (menores, mayores, discapacidad, etc.) y aumento de la información en derechos y ayudas a la ciudadanía.

  Desde Provivienda gestionamos la Oficina Insular de Vivienda en Menorca. Hemos revisado los datos estadísticos que publica anualmente el INE a través de su ECV (Encuesta de condiciones de vida), y los resultados para Baleares en general y Menorca específicamente, nos dan idea de por dónde debería iniciarse la intervención para mejorar la situación de vivienda.

  Por ejemplo, existe más de un 16% de hogares que no pueden mantener la vivienda a temperatura adecuada durante el invierno, doblando el porcentaje estatal. Otro dato relevante es que en Baleares la cuantía a destinar a la primera vivienda supone, de media, más del 40% de los ingresos familiares. En este documento aparecen más datos estadísticos referentes a Baleares en general y a Menorca en particular.

  Una vez examinados los datos y desde la experiencia de trabajo en otros espacios, desde Provivienda proponemos:

  - Aumento de la información a la ciudadanía en materia de eficiencia energética

  - Campaña específica sobre la solicitud del bono social de las compañías eléctricas.

  - Aumento del parque público de vivienda.

  - Generar espacios de coordinación con los juzgados para evaluar específicamente los datos sobre lanzamientos y las diferencias entre un municipio y otro dentro de la isla.

  - Pactar con juzgados que, previo a proceder a un lanzamiento, se contacte, obligatoriamente, con los servicios sociales del municipio para valorar la situación de exclusión residencial que se puede producir.

  - Pactar con eléctricas que, antes de proceder al corte de suministro por impago, se solicite valoración de servicios sociales de la situación de exclusión de los hogares en los que se vaya a proceder al corte.

  Com poden els hotels i els activistes contra l'exclusió residencial treballar junts? Us explico la meva proposta en aquesta publicació: HoteLESS

  yo abriría las playas para que la gente pudiera pasear.

  Una targeta de turista responsable?... L’exclusió residencial és un problema complex causat per múltiples factors. Però resulta difícil negar que la pressió turística pot agreujar la situació o, fins i tot, ésser determinant. Malauradament, les lleis de mercat per sí soles no sempre incentiven comportaments ètics. I per això és essencial que l’administració dissenyi regulacions estratègiques.

  Però la regulació no és la panacea. Moltes vegades arriba massa tard, i de tant en tant es troba amb entrebancs; com està passant amb la impugnació de la CNMC a la nova normativa sobre lloguers turístics a Madrid i a altres ciutats. Per això crec que, en paral·lel a l’actuació normativa, seria interessant experimentar amb mesures per conscienciar i incentivar un comportament responsable per part dels consumidors. Menorca té molts turistes recurrents que estan enamorats de l’illa i hi tornen cada any. Seria possible premiar a aquells que fan un turisme conscient d’alguna manera? Podria existir una targeta que acumulés punts per fer coses com pernoctar a un hotel, que crea llocs de treball i no contribueix a la gentrificació del centre d’una ciutat. Aquest punts es podrien canviar per descomptes (als vols? als comerços de l’illa?) o una altre classe de privilegi.

  He vist que es fan coses similars a llocs molt turístics com Venècia. Seria interessant saber que en pensen acadèmics i organitzacions com la UNWTO de l’efectivitat d’aquest tipus d’iniciatives.

  Los alquileres turísticos tienen algunas ventajas respecto a los hoteles. La gente los prefiere porque te permiten estar más cerca del centro a un mejor precio y disfrutar de un apartamento en el que tienes cocina y no tienes que interactuar con nadie durante tu estancia. Sin embargo, en ocasiones pueden resultar incómodos, porque nadie te hace la cama ni te limpia, y el momento de recoger y devolver las llaves puede ser una odisea, sobre todo si aterrizas o despegas a horas intempestivas.

  En Menorca, parece que los hoteles y hostales, en lugar de potenciar aquellos detalles que les diferencian de los apartamentos turísticos, han entrado en la lucha de precios. En algunos ya no hay nadie que te reciba por las noches. Muchos no han visto una reforma desde los años ochenta. Y otros tienen habitaciones minúsculas en las que no cabe ni la maleta. Si los hosteleros de Menorca invirtieran en mejorar su servicio, a lo mejor la gente estaba dispuesta a pagar un premium por tener una mejor experiencia.

  La administración, por naturaleza, tiende a pensar primero en legislar para controlar el mercado. Pero ¿por qué no modernizar el sector para evitar que siga creciendo la empresa que está generando el problema? A lo mejor dando alas a los hoteles, los turistas dejan de preferir los apartamentos turísticos y los propietarios empiezan a ver con buenos ojos el alquiler a largo plazo. ¿Puede el Consell ofrecer estímulos a la inversión para los hostales de la isla? ¿Puede toda la oferta hotelera de Menorca (o de Baleares) concentrase en una web de fácil uso en la que no aparezcan apartamentos turísticos? También se podría gravar la actividad de los alquileres turísticos de manera que los precios de los hoteles empezaran a ser más atractivos, pero no sé hasta qué punto esto es una solución a largo plazo.

  Considero que hay 2 formas de atajar el problema, o desincentivando el alquiler turístico o incentivando el alquiler de larga duración. 

  Desincentivar el alquiler turístico podría consistir en que los que quieran alquilar el piso a turistas tengan que tener un permiso que para mantenerlo haya que pagar una cuota anual. 

  O incentivar el alquiler de larga duración bajando los impuestos de los inmuebles alquilados. 

  Creo que la mejor opción, y más fácil de controlar es el de grabar el alquiler turístico con el permiso de "alquiler turístico"

  Crear ajudes perque la població amb menys recursos pugui accedir a una vivenda de lloguer. No es necessari q sigui lloguer de protecció oficial. Sino q sigui una ajuda per pagar el lloguer d’un habitatge que compleixi uns requisits  mínims.

  Destinar un % de los edificios de nueva vivienda a vivienda pública

  Se podrían establecer ciertas cuotas para regular la cantidad de vivendas residenciales y aquellas destinadas al turismo. Es decir, en los distintos barrios de Menorca, se podría limitar los pisos turísticos y fomentar de esta manera la convivencia y la existencia de ambos tipos de viviendas. 

  Creo que la causa más importante es que, para muchos propietarios, es más rentable alquilar un piso durante los meses de verano a unos turistas que a una familia durante todo el año. Gana más dinero. Por lo tanto, mi propuesta es que se establezcan cuotas de pisos turísticos en cada localidad para evitar que los habitantes locales se queden sin pisos disponibles. 

  Obligar a todos los propietarios que tengan viviendas vacías a pagar un impuesto y con el dinero que se recaude utilizarlo para los fondos de vivienda social y así que las personas en situación de riesgo les sea más factible tener una vivienda digna 

  Subvencionar a los propietarios que alquilen su vivienda durante un año completo

  Ante la escasez de pisos disponibles debido a que se oferta principalmente a turistas que vienen en verano, propongo que además de concienciar a los propietarios de estos pisos, se les incentive de alguna manera para que así se vean motivados a no sólo alquilar en verano. 

  Multar a las empresas que especulan con vivienda y a los fondos buitre y ofrecer esas casas a las personas en situacion de riesgo y con el dinero recaudado construir nuevas

  Reactivar la economía potenciando otros sectores, no únicamente el turismo, puede generar mayor riqueza y reducir el problema de los ingresos,así cada vez más familias tendrán la oportunidad de alquilar pisos. Por otro lado potenciar otros ámbitos económicos,puede ayudar a que no únicamente se necesite el trabajo durante los meses de verano,sino durante todo el año.

  Mi propuesta para acabar con el riesgo de exclusión residencial en Menorca sería una mejora en la ordenación del territorio a la hora de edificar es decir, en lugar de construir miles de hoteles para abastecer el atractivo turístico de deberían construir más viviendas de asentamiento familiar.

  Regular los pisos o turísticos y establecer un alquiler maximo ajustado al sueldo medio menorquín para hacer posible la ocupación de estas viviendas vacías. Por otro lado, promover el alquiler de viviendas en meses no turísticos para que estos pisos no queden vacíos.

  Propongo dar ayudas económicas a la gente que vive en la Isla todo el año  y asi poder hacer frente a los gastos

  Para terminar con la exclusión residencial en la isla de Menorca propongo no hacer preferencias a los turistas a la hora de adquirir un piso, las preferencias deberían tenerlas los residentes, los que viven en Menorca y la consideran su hogar. Se tiene que realizar un control de los alquileres vacacionales en la isla.

  Debido a la falta de viviendas en alquiler durante los meses de invierno, propongo que se establezca un numero maximo de viviendas que se alquilen a los turistas y que se mantenga un numero de viviendas para alquilarlas a la poblacion durante todo el año

  Dada la situación de la vivienda en Menorca, propondría establecer unos límites para pisos de alquiler turístico, de manera que siempre quedará libre un porcentaje de pisos libres para los residentes y que no se puedieran cometer abusos a la hora de establecer los precios. De esta forma, creo que se podría solucionar el problema de la falta de oferta y la población local no viviria en una situación tan precaria, garantizando al menos una mínima facilidad para acceder a la vivienda.

  Ya que uno de los grandes problemas de la exclusión residencial es la estacionalidad de la población, se deberían incentivar otras áreas culturales en la ciudad, para hacer de Menorca un sitio más atractivo para el sector turístico. 

  Limitar por ley el número de pisos que pueden emplearse para fines turísticos, para facilitar así que estos no estén ocupados para los ciudadanos menorquines, y que por tanto no puedan acceder a ellos debido a la estacionalidad. 

  Redistriubuir los fondos públicos de manera que los ayuntamientos puedan invertir en construcción para solucionar la poca oferta de viviendas.

  Para solucionar la falta de viviendas nuestra propuesta sería establecer un número máximo de viviendas disponibles para alquiler al turismo en verano, así el resto de casa podrían alquilarse a residente de Menorca a precios menores y asequibles. Esta idea suena un poco idealista pero creemos que verdaderamente es un problema relacionado con la estacionalidad de la isla en cuanto al turismo y la subida de alquileres que este supone.

  Establecer un número de alquileres anuales para cada propietario y destinar la mitad para verano y la otra mitad para el resto de año

 • Intentar poner un número límite de ingresos de turistas que puedan alquilar los pisos que necesitan los ciudadanos